27 febrer, 2020

La Fundació Eurofirms tanca 2019 amb 664 integracions laborals de persones amb discapacitat, un 45% més que l’any anterior

  • Des de la seva creació el 2008 la Fundació Eurofirms ha realitzat un total de 2.435 insercions laborals de persones amb discapacitat a tot el territori espanyol.
  • Durant el 2019 la Fundación Eurofirms ha realitzat un 45% més d’integracions laborals que l’any anterior.
  • El volum més gran d’incorporacions ha estat de llocs de treball d’inventaristes, seguits pels operaris de producció.
  • Catalunya és la comunitat que concentra la majoria de les integracions laborals de persones amb discapacitat, amb 300 insercions durant el 2019.

2019 ha tornat a ser un any de creixement per a la Fundació Eurofirms, dedicada a la normalització de la discapacitat i en especial a la integració laboral d’aquest col·lectiu, ja que ha aconseguit 664 insercions laborals, cosa que suposa un 45% més que al 2018, any durant el qual es van realitzar 457 integracions laborals. Des de la seva creació al 2008, la Fundació Eurofirms ha realitzat 2.435 insercions laborals de persones amb discapacitat a tot el territori espanyol.

Catalunya és la comunitat autònoma on s’han realitzat més incorporacions de persones amb discapacitat, acumulant 300 insercions al 2019; seguida per Madrid amb 92. Per comunitats, la distribució de les insercions el 2019 s’ha realitzat de la següent manera:

Segons el perfil laboral, el volum més gran d’integracions ha estat dels llocs de treball d’inventaristes, seguits pels operaris de producció. Tot seguit, el gràfic mostra la distribució de les insercions de la Fundació Eurofirms a empreses segons el perfil laboral:

El procés de selecció que realitza la Fundació Eurofirms està format per diverses fases amb l’objectiu d’assegurar la integració laboral de les persones amb discapacitat. Per una banda, es realitza el reclutament dels candidats, l’avaluació del lloc de treball per valorar l’adequació de la persona al lloc de treball i, per altra, el seguiment de la incorporació, de manera que es porta a terme un acompanyament del candidat al lloc de treball, per assegurar la seva integració a la nova empresa.